Sidste nyt! Ny dato for generalforsamling.  

PS. Ekstraordinær generalforsamling, se nedenfor !!!!!!!!!      

Faxe den 04.11.2012.

   Dansk Tractor Pulling  Sjælland

Indkalder hermed til: Ordinær Generalforsamling

                       fredag den 07.december kl. 19.oo

                  Sted: Rejnstrupvej 6 4640 Faxe

 

                Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af stemmetæller og referent.

3.        Beretning ved formanden, samt godkendelse.

4.        Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassere, samt godkendelse deraf.

5.        Godkendelse af budget for næste regnskabsår.

6.        Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 3 uger før. (16.november 2012)
           Bestyrelsen foreslår at: Foreningen DTP-Sjælland nedlægges!

2. Behandling af forslag om kun medlemskab af DTP-Sjælland             

7.        Godkendelse af kontingent.

8.        Valg af formand.    Kurt Hartman Nielsen går af som formand.

9.        Valg af ny bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (Hele bestyrelsen går af.) 

10.     Valg af 1 revisor. På valg er: Lars Lyders Larsen

11.     Eventuelt.

PS. Der er kun stemmeret ved personligt fremmøde og gyldigt medlemskab.
Medlemskabet følger foreningsåret 01.10 til 30.09.

Generalforsamlingen er offentliggjort på www.tractorpulling.dk  den 06.11.2012.

 Kontingent: se under www.tractorpulling.dk Lokalforening ”Sjælland” “Bliv medlem”.                                                                                       Net bank: Sparekassen Sjælland konto 0523-128000                                                                                           eller betal online på: http://www.tractorpulling.dk ” Bliv medlem”                                                             Girokort kan udsendes på forlangende!

Foreningen er vært ved kaffe – kage. Øl & vand kan købes.

Venlig Hilsen  DTP Sjælland´s bestyrelse

v. formand Kurt Hartman.

Husk: Det er sjovere at være mange!

Den nuværende bestyrelse finder du under “Bestyrelse”

—————————————————————————————————————————————————

             Faxe den 04.11.2012.

   Dansk Tractor Pulling  Sjælland

Indkalder hermed til: Ekstraordinær Generalforsamling

                       fredag den 07. december kl. 20.30

                  Sted: Rejnstrupvej 6 4640 Faxe.

 

           Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af stemmetæller og referent.

3.        Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 3 uger før. (16.november 2012)
           2. afstemning om: Foreningen DTP-Sjælland nedlægges!

4.        Eventuelt.

PS. Der er kun stemmeret ved personligt fremmøde og gyldigt medlemskab.

Medlemskabet følger foreningsåret 01.10 til 30.09.

Den ekstraordinære generalforsamlingen er offentliggjort på www.tractorpulling.dk  den 06.11.2012.

Kontingent: se under www.tractorpulling.dk Lokalforening ”Sjælland” “Bliv medlem”.                                                                                       Net bank: Sparekassen Sjælland konto 0523-128000                                                                                           eller betal online på: http://www.tractorpulling.dk ” Bliv medlem”                                                             Girokort kan udsendes på forlangende!

Foreningen er vært ved kaffe – kage. Øl & vand kan købes.

Venlig Hilsen  DTP Sjælland´s bestyrelse

v. formand Kurt Hartman.

Husk: Det er sjovere at være mange!